Ana içeriğe atla

Hedefler

Temel Hedef

Bu proje bilgi toplama, rapor oluşturma, araştırma-geliştirme, eğitim faaliyetleri sunma ve okul devam sorunları ve erken okul terkine karşı farkındalık oluşturma kampanyalarını teşvik etme konularında bir referans merkezi olacak Okul Devam Problemlerine Yönelik Bilimsel Gözlemevi’ni (SOS-Attendance) oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Özel Hedefler

  1. Okul Devam Problemlerine Yönelik Bilimsel Gözlemevi’ni (SOS-Attendance) oluşturmak.
  2. Okul devam sorunları ve erken okul terki konusundaki son gelişmeleri ve çeşitli araştırma raporlarından elde edilen sonuçları sentezleyerek ilgili durumların belirlenmesi, değerlendirilmesi, tanımlanması vb. noktalarındaki karar mekanizmaları hakkında ortak bir kanıya varmak.   
  3. Bireysel, okulla ilgili, ailevi, sosyo-kültürel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak özellikle dezavantajlı eğitim bağlamlarında ve daha az fırsata sahip öğrencilerle ilgili olarak okul devam sorunları hakkında doğru ve güncel bilgiler üretmek.
  4. Okul devam sorunları ve erken okul terkine karşı eylem protokolünün yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  5. Okul devam sorunlarının önlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitim bilimleri ve diğer ilgili bilim alanlarındaki uzmanlara eğitim ve kurslar düzenlemek ve ebeveynlere danışmanlık hizmeti sunmak.
  6. Etkileşimi kolaylaştırmak, örnek uygulamaları yaygınlaştırmak ve eğitim ve sosyal politikaları değerlendirmek için çevrimiçi bilgiyi teşvik etmek.
  7. Düzenli okul devamı ve eğitim hakkının savunulması için farkındalık çalışmalarını yoğunlaştırmak.